Гадяцький Вісник

„Гадяцький Вісник”
Гадяцька районна газета Полтавської області
Редактор: В.М. Лукаш
Телефони: редактора – 2-16-54, заступника редактора – 2-15-52,
відповідального секретаря – 2-05-49.
м. Гадяч, вул. Драгоманова, 6.